Behandelvormen

 

De behandelvormen die wij hanteren:

 

 • Oplossingsgerichte therapie

   

  Oplossingsgerichte therapie (solution focused therapy) is een vorm van psychotherapie waarbij de nadruk ligt op wat u wilt bereiken in plaats van op de problemen. In de therapie wordt er vanuit gegaan dat cliënten in wezen de oplossingen voor hun problemen zelf in huis hebben, maar er (tijdelijk) door de problemen niet meer ‘bij kunnen.’

  Oplossingsgerichte vragen staan centraal: Stel dat uw problemen er niet meer zijn of verminderd zijn, wat gaat er dan anders in uw leven? Wat zullen de eerste signalen zijn waaraan u merkt als het beter gaat? Waaraan merken anderen (uw partner, vrienden, familie, collega’s) als het beter met u gaat? Wat heeft u al geprobeerd in deze situatie? Wat werkt er? Wanneer was de laatste keer dat u zich beter voelde, wat was er toen anders?

   

  U wordt gestimuleerd om de gewenste toekomstige situatie in details uiteen te zetten. Door middel van vragen naar eerdere positieve uitzonderingen (bijvoorbeeld dagen of momenten waarop het wat beter gaat, of oplossingen die u zelf in huis heeft maar nog te weinig toepast) wordt er meer inzicht ontwikkeld welke stappen nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren.

   

  De gesprekken geven vaak een stimulerend en positief gevoel, waarbij de cliënt zelf de expert is en zelf de doelen bepaalt. De rol van de therapeut is het naar boven halen van iemands krachten en oplossingen.

   

  Het mooie van deze benadering is dat deze ook goed gecombineerd kan worden met andere behandelvormen, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, of mindfulness- interventies, afhankelijk van de problematiek en uw hulpvraag.

   

  Voor meer informatie zie:

  www.solutionfocused.net

  www.sfbta.org

   

 • Narratieve therapie

   

  Narratieve therapie is een op samenwerking gerichte behandeling voor individuen, relaties of gezinnen, waarbinnen cliënten als experts van hun eigen leven worden gezien. Een narratieve zienswijze is dat problemen los gezien kunnen worden van mensen. Voorts gaat het uit van de vele (vaak deels door problemen weggedrukte) vaardigheden, mogelijkheden, waarden, overtuigingen en krachten die mensen hebben, die hun kunnen helpen om hun relatie met de problemen en diens invloed te veranderen. De brede context waarbinnen mensen leven wordt erbij betrokken, zoals culturele afkomst, seksuele oriëntatie, familie en socio-economische klasse.

   

  De term 'narratief' verwijst naar 'verhalend'. Narratieve therapie gaat ervan uit dat mensen voortdurend verhalen vormen over elkaar, de wereld en zichzelf. Deze verhalen  worden gevoed door de geschiedenissen van mensen, de culturele afkomst en de omgang met elkaar. Door het aan elkaar rijgen van gebeurtenissen volgens een bepaald plot, ontstaan verhalen.

   

  Deze verhalen kunnen helpend zijn, ze geven richting,  laten zien wat uw waarden zijn, wat belangrijk is en ze zijn verbonden met uw identiteit. Maar het kan ook zijn dat er problematische dominante verhalen gevormd worden,  die andere perspectieven wegdrukken en beperkende, verarmende of negatieve effecten hebben in uw leven.

  In de therapie onderzoeken we samen wat de invloed is van de probleemverhalen in uw leven, in welke mate u deze invloed wel/niet wenselijk vindt, hoe ze zijn ontstaan en naar situaties waarin het probleemverhaal minder vat op u heeft.

  Binnen de narratieve therapie worden psychische klachten gezien als een protest tegen het probleemverhaal en als een wens voor het ontwikkelen of versterken van meer gewenste verhalen over zichzelf, de ander of het leven.

  Het leven bestaat uit vele ervaringen en kansen en samen met de therapeut wordt dan ook gezocht naar momenten en aangrijpingspunten die dienen als voedingsbodem voor nieuwe, gewenste en rijkere verhalen, waarbij u de auteur bent en de therapeut de rol heeft van ‘co-auteur.’

   

 • Mindfulness

   

  Mindfulness gaat over het verruimen van het bewustzijn. Met meer aandacht en zachtheid stilstaan bij wat er gebeurt in het ‘nu’. U leert meer ‘aanwezig’ te zijn en  meer ruimte te maken voor alles wat zich voordoet in uw ervaring, zonder te oordelen. Ook nare gedachten en gevoelens leren toe te laten en ze te laten zijn, zonder ze weg te duwen of er tegen te vechten.

   

  We zijn continu iets aan het ‘doen’; we proberen van A naar B te komen, bepaalde resultaten te behalen of verwachtingen te verwezenlijken, of we staan op de automatische piloot. Dit geeft naast dat we veel bereiken, ook veel onrust, stress en weinig bewustzijn van wat er daadwerkelijk gebeurt in het moment.

   

  Door het beoefenen van mindfulness leert u hoe u het ‘doen’ (even) kunt onderbreken om meer te ‘zijn’, uw bewustzijn te vergroten, milder en accepterender naar uzelf te zijn en bepaalde moeilijke gedachten of gevoelens toe te staan.

   

  Deelnemers die de mindfulnesstraining hebben doorlopen rapporteren zich ontspannener en gelukkiger te voelen, meer bewust te zijn van het huidige moment, minder te piekeren en minder ‘ in hun hoofd’ te zitten. Door deze effecten op het psychisch welzijn, heeft mindfulness een plek verworven binnen de psychologie en wordt het toegepast bij de behandeling van depressieve klachten, burn-out, piekeren, onrust, spanningsklachten, angstklachten en pijnklachten.

   

  Onze praktijk verzorgt de afzonderlijke mindfulness training. Daarnaast kunnen ook binnen individuele behandeltrajecten mindfulness interventies een toegevoegde waarde hebben als onderdeel van de behandeling om mensen te leren om op een andere manier met bepaalde gevoelens en gedachten om te gaan.

   

  Voor meer informatie over mindfulness zie:

  www.mbct.com

  www.umassmed.edu

   

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

   

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die psychische last blijven houden van een of meerdere traumatische gebeurtenissen of ingrijpende ervaringen. Voorbeelden zijn een ongeval, een verlieservaring, een nare medische ingreep, een schaamtevolle ervaring, een pestverleden, krenkingen in de jeugd. Zulke ervaringen kunnen diepe sporen achterlaten in het geheugen en kunnen gepaard gaan met uiteenlopende klachten. Vaak is er sprake van herinneringen aan de nare gebeurtenis(sen) die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere veel voorkomende klachten zijn schrik- en vermijdingsreacties, somberheid, angst, verdriet, gevoelens van boosheid, schuld of schaamte.

   

  Het doel van de EMDR behandeling is om te helpen de herinneringen aan de ingrijpende ervaringen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Tijdens de EMDR behandeling wordt u geholpen om terug te denken aan de ingrijpende gebeurtenis. Welk beeld ziet u voor u? Welke gedachten en gevoelens komen in u op? Er zal u vervolgens een afleidende stimulus worden aangeboden, net zo lang tot de gedachten en gevoelens over de ingrijpende gebeurtenis voor u aanvaardbaar zijn. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen er toe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. Klachten zoals opdringerige herinneringen, angstwekkende beelden, herbelevingen, flashbacks of nachtmerries verdwijnen of worden sterk verminderd zodat u uw dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken. Ook eventuele schrik- en vermijdingsreacties en angst verminderen sterk.

   

  EMDR is een relatief nieuwe behandeling, waar veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat EMDR een zeer effectieve behandelmethode is, wat snel resultaat kan geven. Een paar sessies kunnen al voldoende zijn. De nare herinneringen of voorstellingen worden opnieuw opgeslagen in het geheugen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.

   

  De EMDR behandeling wordt gegeven door een gecertificeerde GZ-psycholoog.

  Kijk voor meer informatie over EMDR op www.emdr.nl. U vindt daar tevens een voorbeeldfilm van de behandeling.

 • Cognitieve gedragstherapie

   

  Cognitie is een ander woord voor gedachte. Met gedrag wordt alles wat we doen bedoeld. Bij cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar de samenhang tussen gedachten, het gedrag en het gevoel.

   

  Het uitgangspunt is dat niet zozeer de gebeurtenissen die we meemaken rechtstreeks ons gevoel en gedrag beïnvloeden, maar de interpretaties, dus de gedachten die we vormen over deze gebeurtenissen. Onze gedachten zijn manieren om de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. Veelal gaan deze gedachten automatisch en onbewust. Door deze ‘etiketten’ te plakken op de wereld, wordt deze overzichtelijker. Toch is ons oordeelsvermogen niet feilloos. Het kan zijn dat u bepaalde gedachtepatronen hebt gevormd in de loop van uw leven, over uzelf, de ander of het leven in het algemeen welke niet perse realistisch zijn, maar met name erg negatief of angstig zijn gekleurd. Deze gedachtepatronen kunnen dan bepalen hoe u zich voelt en gedraagt.

   

  Ons gedrag kan aan de andere kant ook bepaalde problemen in stand houden. Bijvoorbeeld als u bang bent voor bepaalde situaties, zult u geneigd zijn deze situaties uit de weg te gaan. Hierdoor lost u de problemen niet op, maar blijf u gevangen in een vicieuze cirkel.

   

  Bij cognitieve gedragstherapie zullen we samen met u gaan onderzoeken welke gedachten een rol spelen bij de nare gevoelens of het problematisch gedrag. U leert positiever en realistischer te denken. Ook zal er aandacht zijn voor het doorbreken van het gedrag dat u in de vicieuze cirkel houdt.

   

  Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is bij uiteenlopende problemen veel onderzoek gedaan, waaruit deze therapievorm in veel gevallen effectief is gebleken.

  Wij gebruiken dan ook afhankelijk van uw problemen en hulpvraag veel elementen uit de cognitieve gedragstherapie in de behandelingen.

   

  Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie:

   

  Vereniging voor cognitieve gedragstherapie: www.vgct.nl

  Centrum Cognitieve gedragstherapie www.ccgt.nl

Bezoekadres

Psychologenpraktijk

Van den Berg & Vink

Oudezijds Achterburgwal 141 D

1012 DG Amsterdam

 

KVK 54629659

 

Contact

info@vandenbergvink.nl

 

drs. Paul van den Berg

GZ psycholoog

06 18 88 29 18

 

drs. Aafje Beijderwellen

GZ psycholoog

06 40 10 31 34