Voor welke problemen?

 

U kunt met zeer uiteenlopende problemen bij ons terecht.

Hieronder een lijst met veel voorkomende problemen waarvoor mensen hulp zoeken.

 • Angsten, fobieën, paniek

   

  Angstklachten of terugkerende paniekaanvallen waardoor u zich beperkt voelt in uw leven. De angst leidt er vaak toe dat veel situaties worden vermeden of met zeer veel moeite wordt doorstaan.

   

  Symptomen van angst of paniek kunnen zijn:

  hartkloppingen

  benauwdheid of ademnood, het gevoel te stikken

  trillen

  duizeligheid of het gevoel flauw te vallen

  tintelingen in uw lichaam

  een onwerkelijk gevoel

  bang om de controle te verliezen

  rusteloosheid, bezorgdheid, bange voorgevoelens

  piekeren

  concentratieproblemen

   

  Er zijn verschillende soorten angst, waaronder:

  angst in sociale situaties (sociale angst of sociale fobie),

  angst voor afwijzing,

  faalangst,

  niet voor jezelf op durven komen,

  de straat niet op durven

  angst voor hoogtes (hoogtevrees)

  angst voor bloed of bloedprikken, angst voor de tandarts

  angst voor kleine ruimtes (claustrofobie)

  angst voor spinnen, muizen of honden.

  gegeneraliseerde angst oftewel piekerstoornis

   

  In veel gevallen zal een kortdurende behandeling effectief zijn in het reduceren van angstklachten, waardoor u meer vertrouwen en positiviteit terugkrijgt.

   

  Wilt u meer lezen, kijk dan op www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/24/angststoornissen_ of

  www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/angststoornissen-algemeen

   

 • Problemen na een ingrijpende gebeurtenis

   

  Psychische klachten na een traumatische gebeurtenis, zoals een overval, een inbraak, een geweldsmisdrijf, een verkeersongeluk, een aanranding of verkrachting, ziekte van uzelf, uw partner of andere dierbare, een nare medische behandeling.

   

  Voorbeelden van klachten zijn:

  steeds terugkerende nare herinneringen of beelden van het trauma, nachtmerries of andere herbelevingen,

  gevoelens van angst, gejaagdheid, schrikachtigheid,

  somberheid of vervreemding van anderen, er moeilijk over kunnen praten of er niet over willen praten, onbegrepen voelen.

   

  Er kan sprake zijn van een posttraumatische stress stoornis. Wilt u meer lezen kijk dan op

  www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/36/posttraumatische_stress-stoornis_(ptss)

   

  Problemen na een ingrijpende gebeurtenis worden in veel gevallen succesvol behandeld met ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (link naar individuele behandeling – EMDR).

   

   

 • Sombere en depressieve gevoelens

   

  Depressieve klachten kunnen ontstaan na een tegenslag, een conflict, grote veranderingen, verlieservaringen, een nare gebeurtenis of zonder aanwijsbare reden.

   

  Mensen gebruiken verschillende woorden om depressieve klachten te beschrijven, zoals somberheid, neerslachtigheid, een down gevoel, gevoel van binnen leeg te zijn, verdriet, lusteloosheid, prikkelbaarheid,

  nergens zin in hebben, nergens meer plezier aan beleven of interesse voor hebben, niet meer kunnen genieten.

   

  Andere symptomen die kunnen samenhangen met depressieve klachten zijn:

  concentratieproblemen, vergeetachtigheid,

  besluiteloosheid, piekeren

  zelfverwijten gevoelens van schuld, minderwaardigheid of machteloosheid

  slaapproblemen, vermoeidheid

  traagheid of lichamelijke onrust

  gebrek aan eetlust of juist overdreven eetlust

  weinig of geen zin in seks.

   

  In veel gevallen zal een kortdurende behandeling effectief zijn, waardoor u weer meer kunt genieten en meer positiviteit ervaart.

   

  Wilt u meer lezen over depressie of stemmingstoornissen, kijk dan op

  www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/21/depressie

  www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/25/dysthyme_stoornis

  www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie

  www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/dysthymie

   

 • Stress, overspannenheid, burn-out

   

  Wanneer u lang onder spanning staat of wanneer het moeilijk is om tijd te nemen voor ontspanning en herstel dan kunnen er verschillende lichamelijke en psychische klachten ontstaan en kan dit gevolgen hebben op het dagelijks functioneren.

   

  De spanning kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld

  een (constant te) hoge werkdruk, problemen op het werk,

  spanningen thuis.

   

  Voorbeelden van klachten zijn:

  steeds moe zijn, slecht slapen

  gespannen spieren, hoofdpijn, maagpijn, darmproblemen,

  hartkloppingen

  niet meer tot rust kunnen komen, steeds opgejaagd voelen,

  snel geïrriteerd

  geestelijk en lichamelijk uitgeput zijn, futloos

  veel vergeten en slecht kunnen concentreren

  minder zelfvertrouwen

   

  In veel gevallen leidt een kortdurende behandeling tot meer ontspanning en herstel.

   

  Wilt u meer lezen, kijk dan op www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/26/stress,_overspannenheid,_burn-out

   

 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen (dwanggedachten)

   

  Dwangmatig handelen is het buitenproportioneel herhalen van bepaalde handelingen zonder hiermee te kunnen stoppen, bijvoorbeeld alles steeds controleren of schoonmaken. Vaak is de achterliggende overtuiging dat er iets mis gaat als u de handelingen niet uitvoert.

   

  Dwanggedachten zijn steeds terugkerende gedachten of denkbeelden, die vervelend of storend zijn en waarover u geen controle heeft.

   

  Dwanghandelingen (compulsies) en dwanggedachten (obsessies) kunnen onderdeel zijn van een dwangstoornis (obsessief compulsieve stoornis).

   

  Door een kortdurende behandeling zult u veelal meer grip krijgen op uw klachten.

   

 • Relatieproblemen

   

  Problemen in de relatie met uw partner, bijvoorbeeld een relatiecrisis, veel ruzies, een sleur in de relatie, problemen rondom communicatie, vertrouwen dat is geschaad, een onbevredigend seksleven. Ook kunnen de problemen gaan over het moeilijk kunnen omgaan met de psychische klachten van uw partner, of u ervaart weinig steun van uw partner bij uw psychische problemen.

   

  Andere vormen van relatieproblemen zijn conflicten in uw familie, uw werkgever, collega’s of buren.

   

  Een kortdurende behandeling, individueel of samen met uw partner, zal in veel gevallen helpen.

   

 • Problemen met het aangaan/behouden van relaties

   

  U vindt het bijvoorbeeld moeilijk om vriendschappen of intieme relaties aan te gaan, of om deze te onderhouden. Het kan ook zijn dat u regelmatig in conflicten terecht komt, waardoor er problemen ontstaan, wat u graag zou willen veranderen.

   

  Een kortdurende behandeling zal veelal leiden tot meer inzicht en u helpen stappen te zetten in het aangaan van waardevolle relaties.

   

 • Psychische problemen die met werk, studie of werkeloosheid te maken hebben

   

  Klachten welke samenhangen met bijvoorbeeld een hoge werkdruk, een onprettige werksfeer, weinig waardering ervaren, een reorganisatie, geen plezier meer beleven in het werk, vastlopen in de studie, weinig gemotiveerd voelen, ontslagen zijn, geen baan hebben en geen dagstructuur kunnen aanhouden.

   

  Een kortdurende behandeling zal veelal helpen met het vinden van de juiste richting.

 • Problemen die te maken hebben met een bepaalde levensfase

   

  Bijvoorbeeld problemen die samenhangen met het ouderlijk huis verlaten, aan een nieuwe baan beginnen, een ontslag, een scheiding of relatiebreuk, kinderen die het huis uit gaan, pensionering.

   

  Een kortdurende behandeling zal in veel gevallen helpen om balans te vinden in de nieuwe fase.

 • Problemen na het verlies van een dierbare

   

  Een verlies van een dierbare is een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Het is belangrijk om te weten dat ieder mens op zijn eigen manier reageert en dat deze reacties sterk uiteen kunnen lopen. Een aantal veel voorkomende gevoelens en reacties zijn onder meer: pijn en verdriet, gevoelens van leegte, neerslachtigheid, nergens zin in hebben, de zin in het leven verloren zijn, een intens gevoel van alleen zijn, gevoelens van boosheid, schuldgevoelens, menen de overledene steeds weer te zien, te horen, te voelen, als een film steeds de laatste dagen of uren te zien.

   

  Een kortdurende behandeling kan helpen bij uw verwerkingsproces.

 • Problemen rondom identiteit, zoals lange termijndoelen en seksuele gerichtheid

   

  Klachten welke samenhangen met onzekerheid of twijfels over u zelf, wie u bent, wat uw voorkeuren zijn, waar u bij hoort of wat u zou willen in uw leven. Deze onzekerheid kan bijvoorbeeld betrekking hebben op u zelf als persoon, uw vriendschappen, uw loopbaan of uw seksuele gerichtheid.

   

  Een kortdurende behandeling zal veelal leiden tot meer zelfvertrouwen en autonomie.

 • Problemen rondom een kinderwens, welke niet vanzelfsprekend vervuld kan worden.

   

  Een kinderwens als alleenstaande vrouw, homoseksuele man of vrouw, of als u bekend bent met fertiliteitsproblemen kan een grote worsteling zijn.

  gevoelens die gepaard gaan met de kinderwens kunnen sterk uiteenlopen:

  gevoelens van rouw over het niet hebben van een (goede) relatie en het moeten loslaten van een ‘ideaalplaatje’.

  gevoelens van angst en onzekerheid over de toekomst

  gevoelens van eenzaamheid

  gevoelens van twijfel over de verschillende alternatieve mogelijkheden om    uw kinderwens te vervullen

  moeite met het maken van een keuze die bij u past

  moeite met het ondernemen van  stappen die uw kinderwens op een alternatieve manier alsnog in vervulling kan doen gaan.

   

  Een aantal gesprekken kan helpen bij: uw gevoelens en gedachten rondom het thema kinderwens op een rijtje te zetten, waardoor u meer inzicht kunt krijgen in de mogelijkheden en welke keuze bij u past. Ook kan het u helpen bij de te nemen vervolgstappen.

   

Bezoekadres

Psychologenpraktijk

Van den Berg & Vink

Oudezijds Achterburgwal 141 D

1012 DG Amsterdam

 

KVK 54629659

 

Contact

info@vandenbergvink.nl

 

drs. Paul van den Berg

GZ psycholoog

06 18 88 29 18

 

drs. Aafje Beijderwellen

GZ psycholoog

06 40 10 31 34

 

 

Als u twijfelt over het zoeken van hulp of u twijfelt of u met uw problemen bij ons terecht kunt, neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Samen kunnen we dan onderzoeken of en welke hulp nodig is.

 

Indien uw problemen van dien aard zijn dat u ook buiten kantoortijden en in het weekend acute psychologische hulp nodig heeft, dan is onze praktijk niet de juiste plek.  Laat u dan door uw huisarts verwijzen naar een specialitische GGZ-instelling die meer faciliteiten kan bieden op dit gebied. Ook voor spoedeisende problemen kunt u zich wenden tot uw huisarts en buiten kantooruren de Centrale Huisartsenpost (088 – 0030 600) of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (020 523 54 33).